tin tức

Bulbophyllum careyanum

Bulbophyllum careyanum là loại lan lọng có mùi thơm, hoa rộng khoảng 1,25cm, được phân bố ở vùng Châu Á.
SẢN PHẨM KHÁC