tin tức

Bulbophyllum flabellum-veneris

Lan lọng Bulbophyllum flabellum-veneris, xuất hiện ở khu rừng cây rụng lá ở một số nước châu Á, cây ra hoa vào mùa hè.
SẢN PHẨM KHÁC