tin tức

Bulbophyllum pectenveneris

Bulbophyllum pectenveneris là một loài lan lọng tìm thấy trong khu rừng đất thấp của Trung Quốc, miền Nam Việt Nam, Lào và Thái Lan. Cây nở hoa vào mùa thu và mùa xuân với nhiều hoa.
SẢN PHẨM KHÁC