tin tức

Bulbophyllum vinaceum

Bulbophyllum vinaceum là loại lan lọng với tên Rượu vang đỏ Bulbophyllum, loài này sống tại vùng đất thấp khu vực châu Á, hoa thường được vcon ong bắp cày thụ phấn.
SẢN PHẨM KHÁC